top of page
Julkaisut.jpg

Kuva: Sami Hänninen

Valikoituja julkaisuja

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut

 

Pihkala, S. & Huuki, T. (In peer review) Duct-taped X: Gender and the ‘ethically enabling constraints’ of creative-activism on sexual harassment in pre-teen peer cultures. Intended to Journal of Gender Studies.

Huuki T & Kyrölä K (in press) “Show yourself”: Indigenous Ethics and Decolonial Gender Pedagogies of Frozen 2. Gender and Education 35(1) Special Issue: Indigenous Cosmologies. Eds. T. Huuki & V. Pacini-Ketchabaw. https://doi.org/10.1080/09540253.2021.2023112. Open Access.

Pihkala, S & Huuki, T (2022). Safe, enabling and sustainable crafty-activist research on gender and power with pre-teen children. International Journal of Social Research Methodology. https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2026132

Open Access.

Puutio, E., Huuki, T., Pihkala, S & Lehmusniemi, A (2021). Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa [Arts-based methods and girl-queer-entanglements in pre-teen relationship cultures] Nuorisotutkimus 38(3), 58–74. [Journal of Youth Studies].

Huuki, T., Kyrölä, K. & Pihkala, S. (2021) What else can a crush become: working with arts-methods to address sexual harassment in pre-teen romantic relationship cultures. Gender and Education. https://doi.org/10.1080/09540253.2021.1989384

Open Access.

Uusikylä, A., Haapakangas, S. & Huuki, T (2021) Kortteja, kyyneleitä ja näpräämistä –Oppilaan osallisuudelle avautuvia ja sulkeutuvia tiloja alakoulun kehityskeskustelussa. Kasvatus & Aika 4–21. [Cards, tears and fiddling –  Opening and closing spaces for pupil’s engagement at primary school development discussion. [Education and Time]. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/89684

Open Access.

Huuki, T. (2021) Taidelähtöiset menetelmät ja poikatutkimuksen herkkätuntoiset aihepiirit. [Arts-based methods and sensitive topics of boyhood studies] Maskuliinisuuksien metodologiaa. [Methodologies in masculinity studies] Eds. Nieminen, J., Aho, T. & Salo, A. Vastapaino, 161–186

 

Kyrölä, K. & Huuki, T. (2021) Desperately seeking a queer indigenous past: Affective traces of queer Sámi in Sparrooabbán (Me and My Little Sister, 2016) Journal of Cinema and Media Studies 60(5), 75–98.

https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/idx/j/jcms/18261332.0060.504/--re-imagining-a-queer-indigenous-past-affective-archives?rgn=main;view=fulltext&fbclid=IwAR0B7ZPO5n_WwF2bFJ1OBk7UF7dwq72zxJx5x-iuCEccxHaWoPb8R6XBdr8 Open Access.

Tumanyan, M. & Huuki, T. (2020). Arts in Working with Youth on Sensitive Topics: a Qualitative Systematic Review. International Journal of Arts through Education 16(3), 381–397. https://doi.org/10.1386/eta_00040_1 

Open Access.

Renold, E., Edwards, V. and Huuki, T. (2020) Becoming eventful: making the ‘more-than’ of a youth activist conference matter, in A. Harris and S. Holman Jones (eds) special issue: ‘A capacity to be moved: performance and its affects’. Research in Drama and Education: Journal of applied theatre and performance 25(3), 441–464.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569783.2020.1767562

Open Access.

Huuki, T. (2019). Friendship and Peer Cultures in Childhood (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996304.0010

Huuki, T. , & Kurkikangas, A. (2019). Sexuality and Sexualization in Childhood (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996281.0003

Pihkala, S & Huuki, T (2019) How a hashtag matters: Reconfiguring research-activist encounters to address sexual harassment in pre-teen peer cultures. Reconceptualizing Educational Research Methodology 10(2-3) 242-258. Special Issue. https://journals.hioa.no/index.php/rerm/issue/view/397 Vol

Open Access.

Huuki, T. (2019). Collaging the virtual: Exploring gender materialisations in the artwork of pre-teen children. Childhood, 26 (4), 430-447. doi:10.1177/0907568219862321

Pihkala, S, Huuki, T. & Sunnari V. (2019). Moving with Touch in the More-than-Human Entanglement of a Child, Cards and Research-Activism against Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures. Social Sciences. Special issue “Feminist new materialisms: Activating ethico-politics through genealogies in social sciences” Social Sciences, 8 (8), 226; https://doi.org/10.3390/socsci8080226

Huuki T. & Lanas M (2019): Sámi child-adult/past-present entanglements in a painful lecture in university. In Rautio, P. & Stenvall, E. (Eds.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective. Singapore: Springer Nature, 139–153.

Pihkala, S., Huuki, T., Heikkinen, M. & Sunnari, V (2018) Reconfigurings of Non-violence as a Matter of Sustainability and Response-ability, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 26:3, 167-181, DOI: 10.1080/08038740.2018.1461130

Lehto, E & Huuki T 2018. Vastine Timo Saloviidan kommenttipuheenvuoroon ”Isätkö muka huonoja kasvattajia?” Kasvatus 49 (4).

Lehto, E. & Huuki, T. (2018) Seksuaalikasvattajuus isyyden ja hegemonisen maskuliinisuuden ristipaineessa. Kasvatus 49 (3), 186–197.

Kivijärvi Antti, Huuki Tuija & Lunabba Harry (toim. 2018) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura /Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205.

Huuki, T. Kivijärvi, A & Lunabba, H. (toim. 2018). Kohti sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Teoksessa Kivijärvi, A. Huuki, T., & Lunabba, H. (toim.) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 8–27.

Huuki, T. (2018). Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen kehyksen näkökulmasta. Teoksessa Kivijärvi, A. Huuki, T., & Lunabba, H. (toim.) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 175–196.

Lunabba, H, Huuki, T & Kivijärvi, A. (2018).  Loppusanat. Teoksessa Kivijärvi, A. Huuki, T., & Lunabba, H. (toim.) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 2018. 331–333.

Ferdinando H., Ye L., Han T., Zhang, Z., Sun G., Huuki T., Seppänen T. & Alasaarela E. (2017) Violence Detection From ECG Signals: A Preliminary Study. Journal of Pattern Recognition Research, Vol 12(1); doi:10.13176/11.790

Lanas, M. & Huuki, T. (2017) Thinking beyond student resistance: a difficult assemblage in teacher education, European Journal of Teacher Education, 40:4, 436-446, DOI: 10.1080/02619768.2017.1349094

Huuki, T. (2016). Pinoa, pusua ja puserrusta: Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä. Sukupuolentutkimus 29(3), 11–24.

Huuki, T. & Juutilainen, S. A. (2016) Mapping historical material and affective, entanglements in Sámi woman’s discriminatory experiences in and beyond Finnish boarding school. Education in the North 23(2), 3–23.

Huuki, T. & Renold, E. (2016) Crush: mapping historical, material and affective force relations in young children’s heterosexual playground play. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(5), 754 – 769.

http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2015.1075730

Huuki, T., and Sunnari, V. 2015. Standing by…standing off — troublesome compassion in the relationships of school boys. Gender and Education 27(5), 555-574.  
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2015.1069798

Holford, N, Renold, E & Huuki, T (2013): What (else) can a kiss do?: Theorizing the power plays in young children’s sexual cultures. Sexualities 16(5/6) 710-729.
http://sex.sagepub.com/content/16/5-6/710.full.pdf+html

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2011) ’Earn Yo’ Respect!’ Respect in the Status Struggle of Finnish School Boys. Men and Masculinities 14(3): 335–357.
http://jmm.sagepub.com/content/14/3/335.abstract

Huuki T (2011) Koulupoikien statustyö kiusaamisen, väkivallan ja välittämisen rajapinnoilla. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Lectio precursoria. Naistutkimus–Kvinnoforskning 2/2011: 65–68

Huuki T, Manninen S & Sunnari V (2010) Humour as a resource and strategy for boys to gain status in the informal field of school. Gender and Education 22(4): 369–383.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540250903352317

Huuki T (2010) Välittämisen vaikeus maskuliinisuuden rakentumisessa. [Caring trouble in the construction of masculinities] Nuorisotutkimus 28(1): 3–19.


Book sections, chapters in research books

Sunnari V, Huuki T & Tallavaara A (2005) Tyttönä pohjoissuomalaisessa globalisoituvassa koulussa. In: Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (eds) Kohtaamisia kasvatuksen  ja   koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22, 37 – 52

Huuki, T (2003) Poikien suosiontavoittelu ja väkivalta koulun sosiaalisen kentällä.[Boys’ status struggle and violence in the social field of school]  In: Sunnari  V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna –Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun Yliopistopaino, Oulu: 35-52.

Huuki, T (2002) 'Popularity, Real Lads and Violence on the Social Field of School’. In: Sunnari V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Oulu University Press, Oulu: 60-80.

Heikkinen M & Huuki T (2005) Hoiva, huolenpito ja elollisesta huolehtiminen koulun sukupuolistavina piiloisina sisältöinä. [Caring as hidden gendered content in primary school curriculum] In: Teräs, L (ed) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon. Kajaani, Kainuun sanomain kirjapaino, 17–30.

Huuki T (2004) Palkkamurhaaja, bisnesmies ja perheenisä – maskuliinisuuden representaatiot koulupoikien piirustuksissa ja kertomuksissa. [Hit man, He Man and Family Man – representations of masculinity in the drawings and stories of school boys] IN: Kailo K, Sunnari V & Vuori H (eds.) Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Oulu, Oulun yliopistopaino, 75-92.


Scientific books


Huuki T (2010) Koulupoikien statuskamppailu väkivallan ja välittämisen valokiilassa. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Doctoral Thesis. Acta Universitatis Ouluensis E 113. Juvenes Print, Tampere.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263613/isbn9789514263613.pdf

Publications intended for professional communities

Huuki, T & Heikkinen M (2012) Hyvin, huonosti ja hyvin huonosti pärjäävät koulupojat. A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 8.9.2012

Huuki T & Manninen S (2008) Välittämisellä on väliä! A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 28.9.2008.

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2007) Moni nuori jää yksin ihmiseksi kasvun kanssa. A column in the newspaper Helsingin Sanomat November 9, 2007.

Sunnari V & Huuki T (2002) Väkivalta verhoutuu itsestäänselvyyksiin. A column in the newspaper Kaleva (Alakerta) 21.11.2002.

Huuki, T, Manninen, S, Sunnari, V, Pihkala, S & Parkkila, H. 2012. Allies e-Guide. Teachers’ and Parents’ Alliance for Early Violence Prevention in Pre School. 
http://www.oulu.fi/naistutkimus/projektit/allies/ALLiES_eGUIDE_FI.htm

 

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut


Huuki, T & Heikkinen M (2012) Hyvin, huonosti ja hyvin huonosti pärjäävät koulupojat. Kaleva (Alakerta) 8.9.2012

Huuki T & Manninen S (2008) Välittämisellä on väliä! Kaleva (Alakerta) 28.9.2008.

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2007) Moni nuori jää yksin ihmiseksi kasvun kanssa. Helsingin Sanomat November 9, 2007.

Sunnari V & Huuki T (2002) Väkivalta verhoutuu itsestäänselvyyksiin. Kaleva (Alakerta) 21.11.2002.

Huuki, T, Manninen, S, Sunnari, V, Pihkala, S & Parkkila, H. 2012. Allies e-Guide. Teachers’ and Parents’ Alliance for Early Violence Prevention in Pre School. http://www.oulu.fi/naistutkimus/projektit/allies/ALLiES_eGUIDE_FI.htm

Tuija_Huuki_Poikatutkimus.jpg
vallan_visaiset_eng_4.jpg
discourse_text.jpg
sexualities_text.jpg
logos_10.jpg
bottom of page