top of page
Projektit.jpg

Projektit

Kuva: Aiju Salminen

Olen ollut mukana valmistelemassa kymmeniä rahoitushakemuksia tutkimus- ja kehittämisrahoituksen varmistamiseksi. Rahoitus on korkeasti kilpailtua, ja lämpimenoprosentit ovat pieniä. Monet hakemuksista ovat kuitenkin olleet onnekkaita ja tulleet rahoitetuksi. Viimeisen 15 vuoden aikana olen työskennellyt useissa projekteissa monissa tehtävissä; konsulttina, yhteistyökumppanina, tutkijana, päävastuullisena tutkijana ja projektin johtajana. Tehtävät ovat tarjonneet laaja-alaista ja arvokasta kokemusta tutkimuksesta, projektityöstä ja -hallinnosta.

Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa 2019-2023, 474,410€, Suomen Akatemia

Taidelähtöiset-menetelmät-ja-tutkimusakt

Akatemiahanke.

Projektin johtaja: Akatemiatutkija Tuija Huuki

Tutkijatohtori Suvi Pihkala

Tutkijatohtori Helena Louhela

Väitöskirjatutkija Eveliina Puutio

Väitöskirjatutkija Marian Tumanyan

Mediatuottaja Sami Hänninen
 

ASIASANAT: seksuaalisuus, sukupuoli, väkivalta, häirintä, valta, tytöt, pojat, posthumanismi, uusmaterialismi, feminismi, seksuaalisuus, taide, taidelähtöiset menetelmät, kasvatus

Tutkimuksessa selvitetään taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä seksuaalista häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksen kohteena on se, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden seksuaalisesta häirinnästä ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä. Posthumanistisia teorioita hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten seksuaalisen häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten vertaissuhteiden herkkätuntoisten aihepiirien tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.

Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset  menetelmät suhteiden eheyttämisessä 2016-2021, 470 220€ Suomen Akatemia.

Tuija Huuki Akatemiatutkijan henkilökohtainen rahoitus.

Yhdenvertaisuus, valta ja vuorovaikutus lasten kaverikulttuureissa esikoulussa
ja koulussa 2012–2016, €280 300, Suomen Akatemia.

Tuija Huuki Suomen Akatemian henkilökohtainen tutkijatohtorin rahoitus.

ALLiES – developing teachers’ and parents’ alliance for early violence prevention in pre-school 2010–2012. €723 000, Euroopan Komissio Daphne III.

Projektin johtaja: Tuija Huuki

Väkivallasta välittämiseen. 
Suomen Akatemian projektirahoitus 2007–2010. €280,000

Projektin johtaja: Vappu Sunnari

Väitöskirjatutkijat: Tuija Huuki ja Sari Manninen

Gendered Violence in Schools and Teacher Education in the Barents Region. Tutkimusverkosto NorFA 2001–2004. NOK1 700 000.

Gendered Power Relations and Violence in Schools and Teacher Education. 
Suomen Akatemian projektirahoitus 2001–2003. €104 600.

Tutkimuspartneriudet:

Structural racism and its impact on Indigenous Health – a comparative study of Canada, Finland and Norway. Centre for Arctic Medicine, Thule Institute. Projektin johtaja prof. Arja Rautio.

BulStop – Developing multi-sensor measuring and smart algorithms to detect violence. University of Oulu, Department of Electrical Engineering. Projektin johtaja prof. Esko Alasaarela. 

Belong and Values of Childhood. Suomen Akatemia ja Nordforsk 2012-2015. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Projektin johtaja prof. Eila Estola.

TASUKO 2009–2011 ja GENTE 2015–2017. Valtakunnallinen hanke Sukupuoli  opettajankoulutuksessa. Projektin johtajat prof. Elina Lahelma ja Liisa Tainio.

bottom of page