top of page
Workshop3.jpg

Hyödynnä

Kuva: Sami Hänninen

Pisarapuuttuminen

Pisarapuuttuminen on Väestöliiton kanssa yhteistyössä kehittämäni menetelmä lasten väliseen häirintään puuttumiseksi varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Vertauskuvaa käyttäen – uskon pisaroiden voimaan sateen tekemiseksi. Samoin lasten välisessä vuorovaikutuksessa aikuisten tulisi tunnistaa ja puuttua epäreiluun vallankäyttöön jo aivan sen alkuvaiheessa, silloin kun vallan vinoumat ilmenevät pieninä tekoina, pisaroina.


Alla olevista linkeistä löydät ohjeita pisarapuuttumiseen.

Vallan visaiset kaverisuhteet

Vallan Visaiset Kaverisuhteet on maksutta ladattava, 36-sivuinen kirjanen, jonka tarkoitus on yleistajuistaa tuoreita tutkimustuloksia alakouluiäisten lasten vertaissuhteisiin sisältyvästä vallankäytöstä.

 

Avaa kirjanen klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

vallan-visaiset_kaverisuhteet_Tuija_Huuk

#MeToo Post Scriptum

#MeToo Post Scriptum tutkimuksessa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää sekä luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä häirintää lasten kanssa. Osana projektia järjestimme Oulun seudun koululaisille luovia työpajoja lasten välisistä sukupuolistuneista valtasuhteista. Työpajoissa lapset valmistivat ystävänpäiväkortteja, joihin he kirjoittivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan häirinnästä. Kortteja ja kokemuksia lähetettiin kansanedustajille ja ministereille ystävänpäivätervehdyksinä 2018.

 

Pääset #MeToo Post Scriptum -sivustolle klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

metoo-post-scriptum_TUija_Huuki_2.jpg

Totuuden hetket - Moments of truth

Alakouluikäisillä lapsilla on muiden kaverisuhteiden lisäksi vertaissuhteita, joita lapset itse nimittävät ’seurustelu’suhteiksi. Vaikka ne ovat yleisiä 10-12-vuotiaiden lasten keskuudessa, niitä on tutkittu vähän. Tiedetään, että moni jo varsin nuori lapsi kokee painetta ’seurustella’ tai nimetä tyttö-poika –kaverisuhde seurustelusuhteeksi, ollakseen ’oikeanlainen’ tyttö tai poika, ymmärtääkseen millaista on olla toisen sukupuolen edustaja, tai saavuttaakseen tietyn sosiaalisen aseman lapsiyhteisössä. Raja kaveruuden ja ’seurustelun’ välillä on häilyvä, ja suhteet ovat lapsille usein monimutkainen ja voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää, hauskuutta ja harmia, kivaa ja kiusaamista. Nämä suhteet sisältävät ystävyyttä ja mukavaa yhdessä tekemistä, mutta myös erilaiset vinoutuneet vallankäytön muodot ovat yleisiä. Totuuden hetket -multimediaesitys on päätös puolentoista vuoden prosessille, jossa 10-11 -vuotiaat tytöt käsittelivät ja ilmaisivat erilaisin luovin keinoin asioita, jotka heidän ja poikien välisissä suhteissa tuntuvat mukavalta ja mitkä satuttavat.

 

Pinnalla - Pinnan alla

Pinnalla – pinnan alla on kooste tutkimukseni aineistontuotantoon liittyvästä 80 tunnin laajuisesta taidelähtöisestä työpajakokonaisuudesta. Työpajoihin osallistui vuosina 2016-18 joukko 4-5 –luokkalaisia pohjoissuomalaisia koululaisia. Pajoissa tutkittiin taidelähtöisin menetelmin koululaisten kaverisuhteiden rakentumista sekä miten valta ja väkivalta kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina olivat erityisesti taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet kaverisuhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Pajat toteutettiin tutkijoiden, taitelijoiden, kouluväen ja lasten välisenä tiimityönä.

 

Teimme Pusujutut resurssiksi, jonka tarkoitus on auttaa lasten kanssa toimivia aikuisia käsittelemään valtaa, suostumista ja kieltäytymistä erilaisissa kohtaamisissa esimerkiksi lähi- ja kaverisuhteissa tai julkisissa tiloissa.

Resurssi koostuu suomen, englannin sekä kymrinkielisistä animaatioista sekä animaatioiden käsittelyyn tehdystä harjoitustehtävästä (ks. AGENDA resurssi, s. 56). Animaatiot on tuotettu tarkoituksella ilman tekstiä ja puhetta. Ajatuksena on, että lapset voivat luoda animaatioihin omia juonikuvioita sekä lisätä niihin muita elementtejä kuten tunteita kuvaavia symboleita ja värejä. Lasten tekemiä pusujuttuja voi hyödyntää keskustelun lähtökohtana.

Pusujutut on tuotettu kahdessa 5-11 -vuotiaiden lasten keskuudessa toteutetussa tutkimusprojektissa Suomessa ja Iso-Britanniassa: Tuija Huukin Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Gender-based violence in pre-teen relationship cultures (Suomen Akatemia) sekä Emma Renoldin tutkimuksessa Boys and Girls Speak Out: A qualitative investigation of children's gender and sexual cultures (nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/2013/boys-girls-speak-out/)

 

bottom of page